Кафедра общеобразовательных дисциплин

“Жалпы билим берүү»  кафедрасы жөнүндө маалымат

 

Табиный – фундаменталдык дисциплиналар кафедрасы Ош соода-экономикалык колледжинин мугалимдер  кеңешинин чечиминин негизинде түзүлгөн. 2009-жылдын сентябрь айынан баштап «Жалпы билим берүү» өзгөртүлдү.

Кафедранын курамында 19 окутуучу эмгектенет. Бардык мугалимдердин билими жогорку, окутулуучу сабактардын саны  20.

Кафедрада төмөнкү предметтер окутулат:

 1. Кыргыз тили
 2. Кыргыз адабияты
 3. Орус тили
 4. Орус адабияты
 5. Ангилис тили
 6. Кыргызстан тарыхы
 7. Жалпы тарых
 8. Жаран таануу
 9. Химия
 10. География
 11. Физика
 12. Астраномия
 13. Дене тарбия
 14. Аскерге чейинки даярдык
 15. Экологиянын негиздери
 16. Манас таануу

Сабактар 10-11- класстын базасында окутулат. Предметтер боюнча окуу китептери менен камсыздандырылган. Ар бир сабактар үчүн кабинеттер бөлүнүп берилген. Мугалимдердин аракети менен кабинеттер жасалгаланган.

Кафедра ОГПИ, Мугалимдердин билимин өркүндөтүү институту жана горОНО шаардык мектептер менен тыгыз байланышып турат.

 

 

 

 

 

About the author