Карыларга көңүл буралы жана кам көрөлү

Карыларга көңүл буралы жана кам көрөлү деген темада акция өткөрүлдү. Колледждеги бардык тайпалар катышышып, ар бир студен мүмкүнчүлүгүнө жана өз каалосу менен, карыяларга кол кабыш жасашты.

 

About the author