Жаш мугалимдер Наргиза Аманова жана Элиза Аширалиева Информатика сабагынан «Компьютердин базалык жана перифериялык түзүлүштөрү» деген темада ачык сабак өтүштү.
Сабак окутуунун заманбап ыкмаларын колдонуп, мыкты денгээлде өттү…

#

Comments are closed

Свежие комментарии

Нет комментариев для просмотра.

Рубрики